neděle 8. února 2009

Čisté radosti našeho života

Myslím, že největší chybou je přestat si dělat radost. Mezi námi,  pravidelně dělání radosti je něco tak zásadního, že bych prosazoval, aby  se objevilo v osnovách základních škol. Samozřejmě nejsem vůbec  průkopníkem této myšlenky, která sahá až za Foglarovy modré okénka  ["radost sobě"]:).
Aych naznačil jak je to s axiomatickým chápáním radosti že života, uvedu alespoň základní koncept. Systém neustálých drobných radosti, které se snažím pravidelně uplatňovat, v základním členění dělím na MAŽERA (malé ženské radosti) a VELMURA (velké mužské radosti) :). Někde jsem četl, že je to správný ženský přístup k životu, dělat si radost.. Ale nevím, proč jen ženský? Normální člověk si přeci musí dělat pravidelně radost že života, ne?
Žesi MAŽERU dělám častěji, má několik příčin.(jednak je to asi tím, že ženy jsou moudřejší). Ale i empirické a teoretické výsledky potvrzují, že v objemu radosti jsou oba přístupy většinou identické, i když řada emprickych studií ukazuje, že MAŽERA dosahuje větší efekt na utracenou korunu.:). [Ti chlapi - proklati sexisté - jsou zbytečně rozhazovační:)]
Efekt MAŽERY (VELMURY)je jednak okamžitý, střednědobý i dlouhodobý. Typicka mažerka u mě je, že si koupím keřík, sazenici, semínka -- oooo to je radost!! a  nekolinásobná. Když si to vybírám, když to sázím, když to presazuju a  když to pozoruju, jak to roste...Zato velmura znamená finančně větší  výdaj, často s pochybnými výsledky [obsažena variabilita přesahuje  střední hodnotu získané VELMURY a tak velkovy efekt může být i záporný].
Raději budu přímo citovat naprosto pregnantní zdůvodnění Hanky S: "Z mikroekonomického pohledu je rozdíl zásadní - MAŽERA je investice, zatímco VELMURA pouhý kapitálový výdaj. A vtip je v tom, že počáteční investiční výdaj na MAŽERu je přitom menší než kapitálový výdaj na VELMURu, ačkoli se muži obvykle tváří, že je tomu naopak." Hanka ještě doporučuje rozpracovat celý koncept to do záležitostí hmotného a nehmotného charakteru, tady je pochopitelně místo pro další výzkum. Základní teze Hanky přitom je, "že MAŽERA může mít nehmotný charakter oproti VELMURA, která má hmotný? (Nebo už došlo na Cestu kolem světa?)"
Abych nezapomnel dodat, dnes jsem se vypnul k výkonu, v pravdě heroickemu:), po včerejším večerním běhu tělo nemělo moc času na regeneraci (ale zítra to doženu), takže dnešní čísla vypadají dobře... 12km (!), 76minut, váha po běhu 90.7 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Zase jsem musel zapnout kontrolu spamu.. Omluva:)...